Polityka prywatności ” Rodo” oraz polityka w zakresie plików ” cookies”.

§.1 Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest Anna Grzeszczuk zamieszkała Ul. Dąbie 80, 37-415 Zbydniów telefon kontaktowy: 602 350 228, adres e-mail: ania.blogstyle@gmail.com. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Państwo”,  „Administrator” – „vivalte.pl.” a „Sprzedawca” pozostał bez zmian. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2. Odbiorcy Danych osobowych

W celu możliwości wykonania usługi pośredniczeniu w zamówieniu towaru, Administrator przekaże Państwa Dane Osobowe sprzedawcy mającemu siedzibę firmy poza UE. Państwa Dane Osobowe otrzymają także firmy kurierskie zajmujące się dostarczeniem przesyłki. W razie potrzeby dostarczymy Państwu informacje o konkretnym sprzedawcy. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, oraz partnerom, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa.

Państwa dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do: prowadzenia sklepu, przekazywania realizacji zamówień sprzedawcom mającym siedzibę poza terytorium UE, założenia konta, dostawy towaru poprzez firmy kurierskie, rozpatrywania reklamacji, wykonywania zwrotów, przeprowadzenia konkursów, programu lojalnościowego, marketingu

§3. Przetwarzanie Danych Osobowychcele

Sklep vivalte.pl będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane identyfikacyjne – imię, nazwisko, hasło do logowania, dane adresowe oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mailowy).

Dane przetwarzane są:

a. w celu świadczenia usług polegających na pośrednictwie w zawieraniu umowy pomiędzy Państwem a sprzedawcą w państwie poza Unią Europejską (Chiny), na podstawie, których sprzedawca wykona umowę i prześle zamówiony Państwu towar na podstawie [art. 6 ust. 1 lit. a,b RODO, tj. Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także jest to niezbędne do zrealizowania umowy.  

b. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

c. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

d. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

e. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,

f. w zakresie i celu niezbędnym do wysyłania newstlettera na który dobrowolnie się państwo zapisaliście

g. w zakresie i celu niezbędnym do rozpatrzenia i archiwizacji danych,

h. w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to
zgodę – także w celu marketingowym.

i. w przypadku Państwa, którzy korzystają w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

j. W przypadku Państwa, którzy korzystają w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

§3. Prawa i obowiązki

Podanie prze Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu wykonania umowy.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt w sprawie zmienienia lub usunięcia danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: ania.blogstyle@gmail.com.

§4. Usunięcie Danych osobowych

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

11. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez Administratora albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracuje.

12. Dane osobowe przechowywane są w sposób bezpieczny, a okres ich przechowywania jest bezterminowy, chyba że zażyczą sobie państwo usunięcia danych osobowych. W tym celu prosimy o kontakt n adres e-mil: ania.blogstyle@gmail.com.

13. Administrator nie odpowiada za treść stron internetowych, do których w dobrej wierze podano tu odnośniki, ani za ewentualne naruszenia prawa na tych stronach.

14. Dane osobowe nie są sprzedawane ani udostępniane dla celów marketingowych zewnętrznym firmą.

Newsletter Zapisanie się do newslettera w serwisie vivalte.pl jest dobrowolne i odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:

 • na podany adres e-mail będą wysyłane wiadomości związane z zamieszczeniem nowych produktów, promocji, kodów rabatowych
 • w każdym momencie możecie się państwo wypisać w newslettera za pomocą kliknięcia w link, który jest odpowiednio zaznaczony i umieszczony w stopce każdego e-maila.
 • adres e-mail z którego się państwo zapisujecie nie jest udostępniany osobom trzecim.

15. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Publikacja komentarzy i zdjęć

Publikacja komentarzy i zdjęć przez Użytkowników w serwisie vivalte.pl odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:

 •  witryna vivalte.pl nie ponosi odpowiedzialności prawnej za treści znajdujące się w komentarzach, które zostały wpisane przez użytkowników. Sklep vivalte.pl zastrzega sobie prawo do moderowania i usuwania komentarzy bez podania przyczyny.

Polityka w zakresie plików ” cookies”

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu vivalte.pl zarządzana przez Anna Grzeszczuk zamieszkała pod adresem Ul. Dąbie 80 37-415 Zbydniów.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 11. Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. Zaczerpnięte z www.wszystkoociasteczkach.pl